کی شود؟

متی ترانا و نریک

آقا جان
"کی شود؟" را از شما نباید بپرسم،
باید از خودم بپرسم که کی لباسم را اندازه ی لباسی که شایسته ی دیدار شماست میکنم!
همان لبس تک سایزی که سدمرتضی ازش میگف..
آقا
شما دعامون کن.
چن وقته هواداریتو حس میکنم..

/ 0 نظر / 51 بازدید