یک نظر بر من نما، ای عارف فرزانه ام...

گر چه پیمان را شکستم بر سر پیمانه ام         
با همه بد عهدی ام آن عاشق دیوانه ام
گر به ظاهر دورم از درگاه تو ای نازنین         
باز هم مشتاق روی دلکش جانانه ام
از در میخانه ات ای شاهد خوبان مران         
با همه عصیان همان دردی کش میخانه ام
پرده بردار از رخ زیبا که مشتاق توام          
آن رخ زیبا ندیده، واله و دیوانه ام
پادشاه جودی و ما بنده درگاه تو          
منتظر بر درگهت، زان بخشش شاهانه ام
در میان بحر هجران غوطه ور گشتم ولی          
باز هم در جستجوی گوهر دردانه ام
همچون من هرگز نباشد بر درت پیمان شکن           
لیک با الطاف غیر از تو، شها! بیگانه ام
چون که لطف توست تنها ضامن رسوایی ام          
ور نه آن گردم که افشان در دل ویرانه ام
انتظارت بیش از حد شد، تحمل تا به کی؟          
آفتابا! بهر دیدار رخت پروانه ام
واله و شیدا و مستم لیک، محتاج توام
یک نظر بر من نما، ای عارف فرزانه ام!

اللهم عجل لولیک الفرج

نمی آیی؟
انتقام ز خون حسین پایمال کرده ها نمیگیری؟
عصیانمان فزونی گرفت..
آن سر دنیا خون حسین میجوشد از گناه ما دنیاییان..
اینجا شیرینی روضه هایش میخوریم..
یکی قسم میداد به جان عمه ات اگر منم حجاب آمدنت..
خدا کند فنایم ز دنیا و زمینش..
-خدا نکند باشیم حجاب-
-خدا نکند اگر هستیم حجاب باشیم به زمین-
آقا جان؟ مگر نه اینکه شما مولای مایی؟
هادی ام...

/ 0 نظر / 62 بازدید